Polityka Prywatności - Graffi

Jakie określenia warto znać – słowniczek pojęć?

Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane?

Komu powierzamy Twoje dane?

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

W jakim celu i zakresie korzystamy z plików cookies?

Jak można ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies?
Jak się z nami skontaktować?

 

Naszym priorytetem jest kwestia ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Poniżej przedstawiamy obowiązujące na naszej stronie internetowej: egraffi.pl zasady ochrony Twoich danych osobowych i sposoby zarządzania Twoimi danymi osobowymi.

Poświęć chwilę na przeczytanie tego dokumentu i upewnij się, że należycie dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Przedstawiamy objaśnienie pojęć, które mogą budzić Twoje wątpliwości.

Administrator danych – Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my – Robert Jesiołowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cast Cone Robert Jesiołowski w Łodzi (94-047) przy alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 60, legitymujący się numerem NIP: 7272674420, REGON: 101616540.

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

Użytkownik – to Ty i inne osoby, które korzystają z naszej strony internetowej oraz jej podstron.

Dane osobowe – wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej tj. osoby, której dane dotyczą, w tym pliki cookies.

 

Pliki cookies – popularnie nazywane ciasteczkami. Jest to rodzaj danych informatycznych, najczęściej w formie niewielkich informacji tekstowych, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Niektóre ciasteczka przechowywane są do zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej (pliki cookies sesyjne), pozostałe gromadzone są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do chwili, gdy je usuniesz (pliki cookies stałe).

Polityka prywatności i plików cookies – to zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego. To także zasady wykorzystywania na stronie internetowej plików cookies (ciasteczek), określone w niniejszym dokumencie.

 

Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

Jako Użytkownik masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i w każdej chwili możesz dokonać ich weryfikacji, poprawienia, a nawet usunięcia. Masz też prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych. W tym celu powinieneś skierować stosowne żądanie do nas, jako Administratora Twoich danych osobowych.

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługują Ci też dwa prawa sprzeciwu:

  1. Pierwszy, jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy podmiotu trzeciego – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją;
  2. Drugi – gdy Twoje dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

 

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Abyś mógł się z nami skontaktować, musisz wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest w nim podanie określonych danych osobowych. Możesz się także z nami skontaktować wykorzystując w tym celu podane na naszej stronie dane teleadresowe np. adres e-mail czy numer telefonu. W takiej korespondencji również podajesz nam swoje dane osobowe, jak chociażby Twój adres e-mail czy numer telefonu. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, niemniej jest konieczne, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość, w tym wiadomość głosową, oraz rozwiązać sprawę, przedstawioną przez Ciebie w trakcie kontaktu z nami.

 

W jakim celu, zakresie i przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i wykorzystujemy je w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, w tym głosową, lub rozwiązania sprawy przez Ciebie przedstawionej. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, w tym wiadomość głosową, rozwiązanie sprawy przedstawionej przez Ciebie, jak również prowadzenie marketingu – promocji nas samych, świadczonych przez nas usług i towarów.

Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem przez Ciebie kontaktu z nami będą przetwarzane przez nas jedynie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi a Twoją wiadomość, w tym wiadomość głosową, i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. Dane osobowe w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez nas lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych.

Komu powierzamy Twoje dane?

Informujemy, że odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być następujące podmioty: zapewniające hosting (przechowywanie) niniejszej strony internetowej, dostawcy narzędzi do zabezpieczenia strony, analityki ruchu na stronie lub prowadzenia marketingu, a także agencje reklamowe, operatorzy lub kurierzy.

możesz wymagać od podmiotów trzecich tych samych standardów ochrony danych, które my Ci zapewniamy. Powierzenie przetwarzania zebranych przez nas danych osobowych na rzecz innych podmiotów odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwanie i modyfikowanie przez osoby do tego nieuprawnione Twoich danych osobowych, które przesyłasz nam drogą elektroniczną. Zapewniamy Ci możliwość skontaktowania się z nami w sposób anonimowy albo z wykorzystaniem pseudonimu, niemniej w niektórych sprawach możemy wymagać od Ciebie, abyś podał nam swoje dane osobowe.

W jakim celu i zakresie korzystamy z plików cookies?

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Część plików cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Dostęp do tych informacji uzyskujemy w celach statystycznych np. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, preferencji języka, analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu, jak również w celach marketingowych np. poprzez analizę Twojej aktywności na stronie i dopasowanie jej treści do Twoich potrzeb i zainteresowań tj. personalizowanie treści.

Dla potrzeb statystycznych korzystamy z usługi Google Analytics, która wykorzystuje wspomniane pliki cookies. Dzięki Google Analytics mamy możliwość uzyskania informacji, jak Użytkownik zachowuje się podczas korzystania z naszej strony internetowej m.in. ile czasu spędza na naszej stronie, które podstrony przegląda. Abyśmy mogli się o tym dowiedzieć, informacje generowane przez pliki cookies (w tym adres IP) są najpierw przekazywane spółce Google. Na podstawie tych informacji spółka Google tworzy raporty dotyczące ruchu na stronach internetowych oraz innych usług z nim związanych. Spółka Google może przekazywać te informacje innym podmiotom, jeżeli będzie do tego zobowiązana obowiązującymi przepisami, lub podmiotom współpracującym, które w imieniu spółki przetwarzają takie dane. Twoje dane mogą być w niektórych przypadkach przekazywane przez spółkę Google do odbiorców z państw trzecich tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na temat działania Google Analytics oraz podmiotów współpracujących z Google Analytics uzyskasz bezpośrednio na stronie: https://www.google.com/analytics/.

 

Jak można ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies?

Jeżeli chcesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies, możesz zrobić to samodzielnie poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Miej na uwadze to, że zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej.
W linkach poniżej znajdziesz przykładowy opis zmiany ustawień plików cookies dla popularnych przeglądarek internetowych:

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647,

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies,

– Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835,

– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

Aby wyłączyć działanie usługi Google Analytics należy zainstalować następujące bezpłatne oprogramowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej strony, a także zastrzeżenia w zakresie tego, jak chroniona jest Twoja prywatność, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail:  info@egraffi.pl. Polityka prywatności i plików cookies dostępna jest też w naszej siedzibie: 94-221 Łódź, ul. Złotno 28 lok. 14.